Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który na podstawie decyzji sądu ściąga z dłużnika należności.

Może tego dokonać zajmując pensję, rentę lub też emeryturę, może zająć również konto bankowe. W wielu przypadkach zajmuje także mienie, może być to przykładowo samochód, a w przypadku dużych długów będzie to mieszkanie lub też dom.

Jak wygląda zajęcie komornicze?

Co należy do obowiązków komornika?

Komornik dostarcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu postępowania, określa jaki majątek należy do dłużnika, oraz wybiera sposób egzekucji. Najczęściej jest to zajęcie pensji, konta bankowego, następnie nieruchomości lub ruchomości należących do dłużnika, które wystawiane są na licytacji. Licytacja jest publiczna, każdy może przystąpić do licytacji, następnie z uzyskanych pieniędzy komornik uzyskuje kwotę, która przekazana jest wierzycielowi. Komornik wykonuje wyrok sądu, nie zawsze musi być to zajęcie mienia, dłużnik może podjąć negocjacje z komornikiem w celu rozłożenia długu na raty, wówczas dłużnik zobowiązuje się do spłaty. W niektórych przypadkach komornik może wówczas wstrzymać egzekucję, jeżeli jej koszty są wysokie, natomiast dłużnik skłania się do współpracy.

Komornik może zająć 50% otrzymywanego wynagrodzenia, w przypadku zaległych alimentów jest o 60%. Inaczej egzekucja następuje w przypadku emerytur i rent, kiedy musi pozostawić kwotę w wysokości 732 zł w przypadku renty. Należy pamiętać, iż komornik jest osobą działającą na podstawie decyzji sądu, może on skorzystać z pomocy organów, takich jak policja, w celu wyegzekwowania należności. Komornik może również usunąć osoby z zajmowanego lokalu, który ma zostać wylicytowany, zatem jeżeli popadliśmy w długi, warto w pierwszej kolejności podjąć negocjacje, wykazać chęć spłaty długów, aby uniknąć problemów oraz dodatkowych kosztów.

Wierzyciele, którzy posiadają tytuł wykonawczy, mogą zgłosić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, ze szczegółami można zapoznać się na stronie https://komornik-zielinska.pl/. Należy pamiętać, iż komornicy posiadają własne rewiry, czyli obszary na których mogą działać, odpowiadają one nadzorowi danego sądu rejonowego. Możemy wybrać komorników, którzy będą odzyskiwali należności poprzez zajęcie pensji, konta bankowego czy też dóbr należących do dłużnika.