Kiedy rodzice się rozstają, wiele dzieci nie otrzymuje wsparcia, alimentów, do których mają prawo.

Przepisy prawne pozwalają jednak na egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego na wiele różnych sposobów. Istnieją różne kryteria określające, kiedy można zastosować określone mechanizmy, a urząd alimentacyjny może próbować określić, jaka jest najskuteczniejsza forma pomocy w zbieraniu alimentów w konkretnym przypadku.

Jakie są konsekwencje administracyjne niepłacenia alimentów?

Co można zrobić, kiedy rodzic nie płaci alimentów na dziecko?

Metody egzekucji płatności alimentów opierają się na przepisach prawnych, a także na konkretnych okolicznościach związanych ze sprawą. Należy jednak najpierw złożyć w sądzie odpowiedni wniosek o wszczęcie postępowania wobec rodzica, który uchyla się od wypłacania alimentów lub nie płaci ich w terminie. Jednym z możliwych działań egzekucyjnych jest zgłaszanie długu na poczet zaległych alimentów do rejestru dłużników. Takie działanie może skutkować odmową przyznania kredytu, zakupów na raty, abonamentu na telefon czy Internet do czasu, gdy osoba dokona pełnej spłaty niespłaconych alimentów.

Potrącenie części dochodu jest jednym z najskuteczniejszych mechanizmów uzyskania zaległych alimentów na dziecko. Mechanizm ten umożliwia agencji alimentacyjnej lub komornikowi wysłanie do pracodawcy osoby niepłacącej alimentów nakazu wstrzymania pewnych kwot z wypłaty z tytułu zobowiązań alimentacyjnych. Oprócz zwykłego dochodu z tytułu zatrudnienia od pracodawcy, mechanizm ten może być również wykorzystywany do potrącania środków z innych źródeł dochodu. Dodatkowo osoba, która nie płaci alimentów na dzieci, może mieć zawieszone prawo jazdy, paszport, licencje rekreacyjne, nałożone grzywny lub wydany zostanie nakaz aresztowania.

Na stronie https://kancelariamistewicz.com.pl/alimenty znajdziesz kancelarię, która zajmuje się sprawami o alimenty. Najpoważniejsze konsekwencje to pobyt w więzieniu. Może się tak zdarzyć, jeśli rodzic z premedytacją zdecyduje się nie płacić alimentów lub powstanie zaległość na określoną kwotę. W niektórych przypadkach zaległości w alimentach są uznawane za przestępstwo. Rodzic może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za niepłacenie lub może być ścigany cywilnie z powodu wniesienia pozwu do sądu i uzyskania odpowiedniego orzeczenia.