Etykiety, tabliczki i oznaczenia materiałów niebezpiecznych są nieodzownymi produktami zapewniającymi zgodność i ważne jest, aby przestrzegać surowych norm prawnych.

Są to symbole, które zobaczysz na co dzień podczas transportu materiałów niebezpiecznych po uzyskaniu licencji ADR.

Prawidłowe oznakowanie materiałów niebezpiecznych

Tylko kierowcy po szkoleniu ADR mogą przewozić substancje niebezpieczne

Etykietowanie przewożonych substancji jest ważne, ponieważ bez względu na to, gdzie jesteś, etykiety będą identyfikować zagrożenia związane z substancją chemiczną wewnątrz opakowania, bez względu na język, którym się mówi. Etykiety wyjaśniają wymagania dotyczące obsługi paczki, dzięki czemu wysyłka i obsługa towarów niebezpiecznych jest bezpieczniejszym procesem.
Pomagają pracodawcom w informowaniu o zagrożeniach, a prawidłowe oznakowanie ostrzeże kierowców i pracowników o niebezpiecznym charakterze przesyłek. Pomagają przewoźnikom zdecydować, gdzie umieścić paczki. Licencjonowani przewoźnicy po szkoleniu ADR będą używać etykiet do określania rozmieszczenia i segregacji na pokładzie samolotów, ciężarówek i statków. Jeśli dojdzie do wypadku, etykiety powiadomią służby ratunkowe o tym, z czym mają do czynienia i jakie należy wykonać działania.

Substancje niebezpieczne są dzielone na kilka kategorii, a poszczególne szkolenia ADR dzielą się na dziewięć klasyfikacji. Klasa 1 to materiały wybuchowe, klasa 2 – gazy, klasa 3 – ciecze łatwopalne, klasa 4 – substancje stałe łatwopalne, klasa 5 – środki utleniające, klasa 6 – substancje toksyczne, klasa 7 – materiały radioaktywne, klasa 8 – substancje żrące, a klasa 9 – różne. Zazwyczaj oprócz podstawowego szkolenia ADR znajdziesz dodatkowe szkolenia, będą to najczęściej kursy klasy 1 i 7. Po zdaniu egzaminu kierowca otrzymuje certyfikat ADR, który jest ważny przez pięć lat i trzeba go odpowiednio wcześniej odnowić.

Możesz zapisać się na kurs adr Łódź jest miastem, w którym możemy starać się o uzyskanie uprawnień ADR, aby móc przewozić substancje niebezpieczne na terenie Unii Europejskiej. Z pewnością dla kierowców jest to zwiększenie szans na zatrudnienie i dobre zarobki.