Adwokaci korporacyjni świadczą usługi prawne, jeśli chodzi o działalność, umowy i regulacje przedsiębiorstw.

Zazwyczaj pomagają w takich kwestiach, jak zakładanie przedsiębiorstw, rozwiązywanie sporów biznesowych, prawo korporacyjne oraz sprzedaż lub przekazywanie przedsiębiorstw. Mogą również zajmować się innymi sprawami, takimi jak zgodność korporacyjna, papiery wartościowe i inne sprawy. Innymi sprawami związanymi z pracą, takimi jak dyskryminacja i spory związane z zatrudnieniem, zajmują się prawnicy zajmujący się prawem pracy. Natomiast prawnicy biznesowi często zajmują się aspektami związanymi z działalnością i strukturą działalności gospodarczej. Prawnicy zwykle zajmują się sprawami, które dotyczącymi sporami biznesowymi, konfliktami sprzedaży i zakupu akcji i innych papierów wartościowych, problemami z własnością biznesową, zgodnością z przepisami biznesowymi i przepisami prawa, oraz niewłaściwym wykorzystaniem chronionych informacji biznesowych, takich jak materiały chronione prawem autorskim i znaki handlowe. Prawnicy biznesowi mogą reprezentować wiele różnych rodzajów klientów, w tym właścicieli firm, pracowników, agencje ubezpieczeniowe i inne podmioty gospodarcze. Oprócz prowadzenia sporów biznesowych, pełnomocnik biznesowy może pomagać w różnych zadaniach, takich jak negocjowanie, sporządzanie i przeglądanie umów biznesowych, pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej i składaniu wniosków, rozwiązywanie problemów związanych z zakończeniem działalności, czy pomaganie firmie w zmianie struktury organizacyjnej.

W ten sposób można skonsultować się z adwokatami biznesowymi w wielu kwestiach prawnych.

W niektórych procesach prawnik biznesowy może odgrywać rolę świadka biegłego, na przykład, jeśli sąd potrzebuje dodatkowych informacji dotyczących konkretnej praktyki biznesowej. W niektórych sytuacjach konieczne może być zatrudnienie prawnika. Może być konieczne zatrudnienie prawnika, jeśli masz problem prawny, który należy rozwiązać w sądzie. Może być także konieczne zatrudnienie prawnika, jeśli potrzebujesz pomocy w innych sprawach biznesowych, takich jak założenie firmy lub sprzedaż nieruchomości biznesowej. Dobra obsługa prawna firm może na dłuższą metę zapobiec stratom biznesowym.