Kancelaria adwokacka w Rzeszowie zajmuje się wieloma działaniami, a wśród nich są analiza oraz tworzenie umów.

Różne kontrakty oraz aneksy do nich są codziennością kancelarii Mateusza Czaprana. Kancelaria działa na zlecenie osób prywatnych oraz firm. Jej dziełem są krótkie i nieskomplikowane umowy kupna-sprzedaży oraz skomplikowane umowy pisane na potrzeby firm. Podchodzi do tworzenia dokumentacji solidnie i starannie, zgodnie z kodeksem etyki oraz zasadami pracy adwokata.
Analiza i tworzenie umów (wszelkiego rodzaju, cywilnoprawnych, gospodarczych, dot. prawa pracy)

Solidnie i na czas

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie pracuje solidnie, rzetelnie oraz w sposób dający pewność, że umowy są pisane tak, aby interesy klientów były w pełni zabezpieczone. Zawiera np. klauzule o karach umownych w przypadku umów na świadczenie usług czy sprzedaż produktów. Prawnik analizuje umowy, sprawdza gotowe dokumenty, lub pisze całkiem nowe. Niejednokrotnie konsultuje takie dokumenty z innymi osobami, omawia je z klientami. Umowy tworzenia spółek, umowy o pracę czy umowy zakazu konkurencji są bardzo często przygotowywane przez tę kancelarię.

Umowy dla firm oraz osób fizycznych

Firma adwokacka zajmuje się sprawami w ramach prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, gospodarczego. Oprócz spotkań, doradztwa, rozmów i reprezentowania klientów przed sądem ma obowiązek przygotowywania wszelkich umów. Codziennością firm jest edukowanie pracowników, dlatego też podpisywane są umowy szkoleniowe. Określa w nich obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Dzięki takim dokumentom jasno sformułowane są obowiązki obu stron oraz ich prawa. Pracownik korzystający z finansowania lub dofinansowania studiów ma obowiązek przepracowania co najmniej kilku lat w danej firmie. Każdy paragraf ma znaczenie, każdy zapis jest ważny, a bezbłędność jest sprawą oczywistą.

Jeśli zapisy podpisanych umów trzeba zmienić to oznacza konieczność stworzenia aneksu, czyli dokumentu precyzującego takie zmiany. Prawnik spisuje aneks na wniosek klienta, konsultuje go i czuwa nad jego podpisaniem. Każda umowa oraz każdy aneks muszą być podpisane przez obie strony zaangażowane we współpracę. Dokumenty tego rodzaju zawsze musi przygotować profesjonalny prawnik.