W przypadku kiedy kupujemy nieruchomość, która nie posiada dostępu do drogi publicznej, możemy skorzystać z prawa służebności drogi koniecznej.

W tym przypadku osoba, która posiada nieruchomość, może być to działka, pole uprawne, powinna udostępnić nam drogę, dzięki której będziemy mogli dojeżdżać do drogi publicznej. Niekiedy właściciele ziemi mogą utrudniać korzystanie, przykładowo budując ogrodzenia uniemożliwiające przejazd.

Czym jest służebność przejazdu i przechodu?

Korzystanie z drogi dojazdowej na działce innej osoby

Służebność jest prawem do przejazdu przez działkę należącą do innej osoby w celu dojazdu do nieruchomości. Najczęściej określa się, iż w przypadku służebności drogi szerokość powinna być wystarczająca, aby przejechał nią pojazd. W niektórych przypadkach, jeżeli nie możemy dojść do porozumienia z właścicielem drogi, z której chcemy korzystać, możemy wejść na drogę sądową, złożyć wniosek we właściwym sądzie dla usytuowania danej nieruchomości. Wnioski mogą być składane także w urzędzie miasta lub gminy, niekiedy możemy nabyć służebność przez zasiedzenie, jeżeli korzystamy z drogi przez okres 20 lat w dobrej wierze, lub 30 lat w złej wierze.

Służebność drogi możemy uzyskać w przypadku, kiedy nie mamy zagwarantowanego stałego dostępu do działki od strony drogi publicznej. Niekiedy służebność może być ustalona w przypadku ważnych interesów społecznych lub gospodarczych. Jeżeli właściciele posesji, którą przebiega droga, nie zgadzają się na ustalenie służebności, może ją wypowiedzieć, może być to ważna potrzeba gospodarcza, która będzie rozpatrywana przez sąd. W tym przypadku zniesienie może nastąpić poprzez wynagrodzenie, nastąpi wówczas zmiana stosunku, może być to także wypowiedzenie w przypadku zbyt dużej uciążliwości dla właściciela nieruchomości obciążonej.

Polskie prawo, kodeks cywilny określa służebność przejazdu i przechodu, obowiązkiem właściciela, który chce korzystać z drogi dojazdowej, jest opłacenie ustalonej kwoty z tytułu korzystania ze służebności. Natomiast właściciel działki, przez którą przebiega droga, ma obowiązek udostępnienia przejazdu.