Spawanie rur gazowych to proces, który łączy dwa kawałki metalu za pomocą płomienia. Jest to jeden z najczęściej używanych rodzajów spawania, ponieważ jest stosunkowo łatwy do wykonania, nie wymaga wielu specjalnych narzędzi ani szkolenia i może być wykonywany w wielu różnych miejscach. Spawanie rur gazowych jest również znane jako spawanie łukiem gazowym wolframu (GTAW), spawanie TIG (czterojodkowo-jodowe), spawanie elektrodą otuloną GMAW / GTAW lub spawanie łukiem rdzeniowym topnikowym.

Komunikacja to klucz do każdej udanej pracy. W spawaniu jest to podwójnie prawdziwe, ponieważ spawanie rur gazowych wymaga ścisłej współpracy między spawaczem a instalatorem gazu. W związku z tym dobre umiejętności komunikacyjne są niezbędne do udanej pracy. Na początek zarówno spawacz, jak i instalator gazowy muszą dobrze rozumieć wykonywane zadanie. Powinni być w stanie jasno zrozumieć specyfikacje techniczne instalacji gazowej oraz procedurę spawania wymaganą do jej uruchomienia. To zrozumienie należy przekazać nie tylko werbalnie, ale także za pomocą diagramów i szkiców.

Spawanie rur gazowych to proces spawania, który wykorzystuje gaz zamiast elektrycznych prętów spawalniczych. Spawanie gazowe zostało opracowane na początku XX wieku i jest uważane za starszy proces spawania niż spawanie elektryczne. Obecnie spawanie gazowe jest wykorzystywane do spawania tworzyw sztucznych, aluminium, stali nierdzewnej i innych metali.

Po zapoznaniu się ze specyfikacjami technicznymi spawacz musi przyjąć bezpieczną pozycję pracy. Wiąże się to z zapewnieniem, że spawacz jest bezpieczny przed gazem dozowanym przez instalatora gazu oraz przed wszelkimi przypadkami, które mogą wystąpić podczas procedury spawania. Spawacz musi również być w stanie kontrolować energię spawania, aby zapewnić odpowiednią konsolidację złącza. Ponadto spawacz musi być w stanie prawidłowo ustawić palnik, aby stopiony metal mógł zostać prawidłowo osadzony na obszarze spawania.

Instalacja gazowa musi być następnie spawana w prawidłowy i spójny sposób. Wymaga to upewnienia się, że przepływ gazu jest wystarczający do utrzymania łuku spawalniczego oraz że strefa spawania jest odpowiednio chroniona przed ciepłem palnika. Aby osiągnąć te cele, spawacz musi zrozumieć siły działające w środowisku spawania oraz ograniczenia złącza spawanego. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do niespójnego spawania i przedwczesnej degradacji instalacji gazowej.

Istnieją trzy rodzaje spawania rur gazowych: ręczne, półautomatyczne i automatyczne. Ręczne spawanie rur gazowych jest najczęstszym rodzajem spawania rur gazowych i jest wykonywane przez spawacza przy użyciu narzędzi ręcznych. Półautomatyczne spawanie rur gazowych wykonywane jest przez spawacza za pomocą narzędzi ręcznych i robota spawalniczego. Automatyczne spawanie rur gazowych jest wykonywane przez spawacza za pomocą robota spawalniczego i automatycznych sterowników spawalniczych.