Posiadanie w swojej firmie pracowników niepełnosprawnych może pomóc ci zrozumieć, czego mogą potrzebować twoi klienci lub klienci niepełnosprawni, i dać ci nieoczekiwana przewagę nad konkurencją działającą w tej samej lub podobnej branży.

Ponadto siła robocza, która odzwierciedla różnorodność szerszej społeczności, prawdopodobnie doprowadzi do większej lojalności i satysfakcji klientów. Pracownicy również chętniej zatrudniają się w firmach integracyjnych, ponieważ społecznie i ekonomicznie przyczyniają się one do akceptacji osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mogą pracować tak samo jak w pełni zdrowe

Narzędzie online takie jak kalkulator PFRON pomoże obliczyć wysokość dofinansowania

Pracownicy z orzeczonymi niepełnosprawnościami często mają mniejszą absencję i rotację w miejscu pracy, a także niską częstość występowania urazów, co pomaga w tworzeniu efektywnych finansowo przedsiębiorstw. Organizacje, które stworzyły zdolność do integracji, również zminimalizują ryzyko odszkodowań, skarg lub naruszenia przepisów dotyczących dyskryminacji podczas rekrutacji na stanowiska. Warto obliczyć za pomocą kalkulatora PFRON jakie dopłaty należą się do wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jeśli obawiasz się zwiększonych kosztów związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, jest to zupełnie niepotrzebne. Dowody wskazują, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie kosztuje więcej niż zatrudnianie osób pełnosprawnych. Ponadto rząd zapewnia fundusze dla uprawnionych osób i pracodawców z tytułu zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, którego celem jest pokrycie kosztów zmiany miejsca pracy. Może to obejmować zakup sprzętu i dostęp do usług i udogodnień dla osób niepełnosprawnych w miejscu pracy. Możemy również dostać różnego rodzaju dopłaty do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawności, które obliczyć można na specjalnym kalkulatorze PFRON dostępnym na serwisie online.

Na wielu serwisach internetowych znajdziemy kalkulator pfron, który pozwoli nam wyliczyć, ile zaoszczędzimy na zatrudnieniu pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.