Pracodawcy, którzy stawiają na zatrudnianie osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, nie tylko mogą liczyć na zwolnienie z obowiązku płacenia składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Istotne w tej sprawie są również działania PFRON-u, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez znaczące obniżanie wydatków pracodawcy. Podstawową formą wsparcia jest dofinansowanie kosztów płacy pracownika: a) o 450 zł – w przypadku osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności; b) 1200 zł – w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem; c) 1950 zł – w przypadku osoby ze znacznym stopniem (kwoty te mogą ulegać zmianie). Powyższe kwoty mogą zostać zwiększone, gdy osoba cierpi na jedną z następujących dolegliwości: choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja, a także w przypadku zatrudnienia osób niewidomych z umiarkowanym lub znacznym orzeczeniem o niepełnosprawności. Powiększenia przedstawiają się następująco: a) 600 zł – osoba z lekkim stopniem; b) 900 zł – osoba z umiarkowanym stopniem; c) 1200 zł – osoba ze znacznym stopniem. Dofinansowania nie mogą przekraczać 75 procent kosztów płacy; w przypadku tych pracodawców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, wynosi ona aż 90 procent kosztów płacy.

PFRON – dofinansowanie dla pracodawców (w pigułce)

Jak w prosty sposób obliczyć dofinansowanie PFRON?

Obliczanie kwot dofinansowania może być skomplikowane, bo wymaga pewnej znajomości problematyki związanej z orzekaniem stopnia niepełnosprawności i PFRON-em, a także ujęcia jej w ramy przeliczeń etatowych. Agencja pracy My Wspieramy oferuje Państwu łatwą możliwość obliczenia w bezpłatnej aplikacji internetowej, ile dostaną Państwo wsparcia finansowego na koszty płac danej osoby ze stopniem niepełnosprawności.

Warto zapoznać się z naszym kalkulatorem: pfron dofinansowanie. Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej agencji pracy.