Bycie analitykiem finansowym jest jedną z najpopularniejszych ścieżek kariery w finansach.

Wynika to głównie z tego, że analitycy mogą pracować w wielu branżach, a także dlatego, że dziedzina ta ma pewne wielkie zalety, w tym duży potencjał zarobkowy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub finansową, zdecydowanie warto rozważyć rolę analityka finansowego. Nawet jeśli obecnie nie zajmujesz się pokrewną dyscypliną, być może zechcesz dowiedzieć się więcej o tej roli i zdecydować, czy może ona być dla Ciebie odpowiednia. Analityk finansowy to ktoś, kto formułuje rekomendacje biznesowe dla organizacji na podstawie analiz, które przeprowadzają na podstawie takich czynników, jak trendy rynkowe, sytuacja finansowa firmy i przewidywane wyniki pewnego rodzaju transakcji. Analitycy zazwyczaj mają wykształcenie akademickie jako kierunki biznesowe, finansowe lub księgowe i są osobami kierującymi się liczbami, które swobodnie interpretują dane i formułują zalecenia na podstawie tych danych. Ponieważ rola może być zupełnie inna w zależności od tego, gdzie pracuje analityk – na przykład analityk w banku inwestycyjnym będzie o wiele bardziej skoncentrowany na pomocy w transakcjach i połączeniach niż ten, który pracuje dla firmy ubezpieczeniowej – branża, którą analityk wybiera, określa jego codzienne obowiązki.

Ogólnie rzecz biorąc, analitycy odgrywają znaczącą rolę w dostarczaniu decydentom informacji potrzebnych do zwiększenia przychodów i skutecznego zarządzania aktywami.

Analityk finansowy powinien posiadać bardzo dobre umiejętności liczbowe, umiejętności rozwiązywania problemów i zdolności analityczne, pomocne będą Studia analiza finansowa. Powinien także posiadać dobre umiejętności komunikacyjne, ponieważ większość z nich musi pisać raporty lub przedstawiać złożone koncepcje i strategie finansowe kolegom i klientom. Muszą także być zorientowani na szczegóły, zmotywowani i zaznajomieni z funkcjonowaniem gospodarki, przepisami podatkowymi i rynkami pieniężnymi. Obecnie większość firm oczekuje od analityków finansowych dobrej znajomości arkuszy kalkulacyjnych i standardowych pakietów statystycznych.