Proces produkowania energii ze słońca wydaje się tajemniczy dla wielu, a wśród osób niezaznajomionych z energią słoneczną jest wiele nieporozumień. Omówimy, w jaki sposób instalacje słoneczne dostarczają energię elektryczną i jak ten proces przebiega.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Panele słoneczne przekształcają energię fotonów (cząstek światła) w energię elektryczną. Proces ten nazywany jest efektem fotowoltaicznym. Kiedy foton uderza w urządzenie fotowoltaiczne (PV), jego energia jest przenoszona z fotonu do lokalnych elektronów w materiale. Te wzbudzone elektrony zaczynają płynąć, wytwarzając prąd elektryczny.

Ogniwa słoneczne

Ogniwa słoneczne (w panelach słonecznych) wytwarzają prąd stały (DC), który jest zwykle przetwarzany na prąd przemienny (AC) przez falownik. Pozwala to na odesłanie go do sieci elektrycznej, która pracuje z prądem zmiennym, a także do zasilania urządzeń w domu klienta (lub budynku komercyjnym w przypadku komercyjnych instalacji solarnych). Podsumowując, proces działania paneli słonecznych obejmuje trzy podstawowe etapy:

Co więcej..

Ogniwa w panelach słonecznych pochłaniają światło, co powoduje przepływ prądu elektrycznego. Falownik przekształca prąd stały na prąd przemienny. Ta energia elektryczna jest wykorzystywana do zaspokojenia aktualnego zapotrzebowania na energię w budynku Klienta, a nadwyżka energii elektrycznej wykraczająca poza to, co klient może wykorzystać, jest eksportowana do sieci.

Co się dzieje z energią wytwarzaną przez system PV?

Większość Klientów korzystających z energii słonecznej ma instalacje słoneczne podłączone do sieci. Ich dom jest podłączony do sieci elektrycznej, co pozwala im korzystać z energii dostarczanej przez zakład energetyczny, gdy potrzebują więcej niż produkuje ich instalacja słoneczna. Oznacza to również, że ilekroć ich system fotowoltaiczny wytwarza więcej, niż potrzebują, nadwyżka energii może zostać wysłana do sieci, po to aby wykorzystać tę nadwyżkę w mniej słoneczne dni.

Dowiedz się więcej o instalacjach fotowoltaicznych www.promika-solar.pl