Środki ochrony roślin muszą być odpowiednie i być dostosowane do odpowiednich warunków zastosowania.

Prawidłowe ciśnienie oprysku, prędkość jazdy i zużycie wody to ważne elementy kiedy chcemy wykonać skuteczne opryski. Nowoczesna technologia, przykładowo dysze ograniczające znoszenie, to obecnie standard w dużej ilości opryskiwaczy. Zasada mówi że im mniejsze kropelki, tym większe może być znoszenie oprysków, co będzie problemem jeżeli zostaną związane na inne uprawy. Dlatego też opryskiwacze powinny znajdować się jak najniżej nad uprawami. Można oczywiście zmniejszyć prędkość poruszania się ciągnika, lub tez zmienić ciśnienie oprysku. Wszystko to będzie miało wpływ na to jak środek ochrony roślin zostanie zaaplikowany. Innym ważnym czynnikiem są oczywiście warunki pogodowe podczas aplikacji. W przypadku środków ochrony roślin, które są bardzo lotne, trzeba obserwować prognozę pogody, w tym przypadku będzie siła i kierunek wiatru i wilgotność.

Rodzaje środków ochrony roślin

Herbicydy mogą być resztkowe lub glebowe i liściaste. Szczątkowe herbicydy to te, które są używane do usuwania chwastów u podnóża drzew.

Nie są szeroko stosowane w ogrodnictwie, koncentrując się głównie na sadownictwie. Wyróżnia się jego zastosowanie w sadach jabłkowych czy śliwkowych. Herbicyd jest aplikowany bezpośrednio na glebę, tworząc film, który po penetracji powoduje umieranie chwastów. W zasadzie nie wpływa na te chwasty, które już rosną, ale na te, które mają wykiełkować. Jego działanie na podłoże utrzymuje się zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy, więc aplikację można powtórzyć dopiero po jakimś czasie. Herbicyd kontaktowy na liście i łodygi koncentruje się na niszczeniu liści i łodyg w miejscach, w których jest stosowany, bez wpływu na korzenie. W tym przypadku herbicyd przenosi się na inne obszary przez roślinę w przypadku układowego przez całą długość rośliny. Ta translokacja zachodzi przez łyko, czyli tkankę przewodzącą odpowiedzialną za transport organicznych i nieorganicznych składników odżywczych zwłaszcza cukrów wytwarzanych przez fotosyntetyczną i autotroficzną część nadziemną w kierunku podziemnych, niefotosyntetycznych części roślin. Na podobnej zasadzie odbywa się zwalczanie maku polnego w zbożach ozimych, wówczas herbicydy selektywnie atakują chwasty skutecznie je unieszkodliwiając.