Ze względu na wysokie koszty stosowania środków ochrony roślin pod względem kosztów produktu, paliwa i robocizny, a także wpływu na środowisko, ważne jest, aby uzyskać z nich jak największe korzyści.

W celu poprawy skuteczności i wydajności oprysku fungicydami można podjąć wiele działań, kiedy chronimy nasze rośliny przed chorobami grzybiczymi.

Jak zwiększyć skuteczność oprysków z fungicydów

Fungicydy skutecznie zwalczają parch jabłoni

Użyj odpowiedniego opryskiwacza do uprawy i skalibruj opryskiwacz, aby mieć pewność, że nakładasz odpowiednią ilość fungicydu na akr. Należy to zrobić na początku sezonu wegetacyjnego. Dobry czas na kalibrację to wczesna wiosna. Sprawdź, czy nie ma zużytych dysków i upewnij się, że wszystkie końcówki dysz mają ten sam kąt i wydajność. Użyj odpowiedniego rodzaju dysz do zamierzonego zastosowania fungicydu. Do kalibracji opryskiwaczy używaj tylko czystej wody. Wyreguluj dysze opryskiwacza, aby wycelować w zamierzony cel, czyli część rośliny, na którą ma być nałożony preparat, aby uzyskać więcej środka grzybobójczego na celu i mniej znoszenia. Dokładne pokrycie roślin jest szczególnie ważne w przypadku fungicydów ochronnych.

Użyj odpowiedniego środka grzybobójczego do chorób, które chcesz kontrolować. Regularnie badaj rośliny, aby wiedzieć, jakie choroby występują. Aby uzyskać najlepszą aktywność, należy zastosować fungicydy tak szybko, jak to możliwe po okresie wystąpienia infekcji, jeśli pozwala na to pogoda. W okresach deszczowych fungicydy ogólnoustrojowe działają lepiej niż fungicydy kontaktowe, ponieważ są mniej podatne na zmywanie przez deszcz, chociaż ostatecznie część fungicydów ogólnoustrojowych również zostaje zmyta przez deszcz. Aby uzyskać najbardziej efektywne działanie fungicydu ogólnoustrojowego, należy zastosować najwyższą oznaczoną dawkę, ponieważ aktywność zależy od stężenia.

Zwalczając parch jabłoni należy dodać adiuwant, jeśli jest to zalecane na etykiecie. Niektóre adiuwanty zawierają blokery światła ultrafioletowego, które spowalniają degradację fungicydów pod wpływem promieniowania UV. Jednak wiele nowoczesnych fungicydów jest tak sformułowanych, że adiuwanty nie są potrzebne. W rzeczywistości niektóre etykiety fungicydów zabraniają stosowania adiuwantów ze względu na zwiększony potencjał fitotoksyczności.